Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > รายงาน & ผลการตอบกลับ > รายงาน

รายงาน

คุณสามารถเข้ามาดูผลแบบสอบถามได้ทุกเมื่อแบบ real-time พร้อมกันนี้คุณยังสามารถดูการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมผ่านระบบเราโดยตรงได้ด้วย

ติดต่อทีมงาน