Surveycan Help: ช่วยเหลือ

ค้นหาแบบสอบถาม

คุณสามารถค้นหาแบบสอบถามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยการใส่คำค้นที่ช่องขวาบนของหน้า [แบบสอบถาม] ได้

หรือเลือกจากแท็กที่ได้กำหนดให้จากช่องเลือกรายการเพื่อแสดงแบบสอบถามที่ตรงกับแท็กที่ได้กำหนดไว้แล้วได้

ติดต่อทีมงาน