Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > การนำแบบสอบถามไปใช้งาน > การตั้งค่าแบบสอบถาม

การตั้งค่าแบบสอบถาม

นอกจากการตั้งคำถามที่เหมาะสมแล้ว การตั้งค่าแบบสอบถามก็มีผลต่อผลสำรวจได้เช่นกัน การตั้งค่าที่เหมาะสมนั้นย่อมส่งผลให้้ผลแบบสำรวจที่ได้มามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

  • การตอบกลับได้หลายครั้ง
  • ภาษาของแบบสอบถาม
  • การแสดงผลเมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น
  • ตั้งรหัสผ่านสำหรับแบบสอบถาม
  • การเปิดใช้งานและการปิดแบบสอบถาม
  • แท็กของแบบสอบถาม
  • ลิงค์ไปยัง Surveycan & การแบ่งปันแบบสอบถาม
  • ติดต่อทีมงาน