Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > การจัดการแบบสอบถาม > สร้างสำเนาแบบสอบถาม

สร้างสำเนาแบบสอบถาม

สร้างสำเนาแบบสอบถามมีไว้เพื่อสร้างแบบสอบถามขึ้นมาอีกหนึ่งอันจากแบบสอบถามที่ได้สร้างไว้แล้ว สำเนาแบบสอบถามอันใหม่จะมีเนื้อหา รูปแบบ และเงื่อนไขที่เหมือนกับอันที่ใช้เป็นต้นแบบ คุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้หากต้องการเปลี่ยนแปลง การสร้างสำเนาแบบสอบถามนั้นสามารถทำได้โดยคลิกที่ [ทำสำเนา] ในหน้า แบบสอบถาม

ติดต่อทีมงาน