Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > การนำแบบสอบถามไปใช้งาน > ลิงค์แบบสอบถาม

ลิงค์แบบสอบถาม

คุณสามารถเผยแพร่แบบสอบถามและนำลิงค์แบบสอบถามไปใช้งานจากเมนู [ลิงค์แบบสอบถาม] ซึ่งสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดย:

  1. ด้านล่างของแต่ละรายการแบบสอบถามในหน้า [แบบสอบถาม]
  2. ด้านบนขวาของหน้า [การตั้งค่า]

คุณสามารถนำแบบสอบถามของคุณไปเผยแพร่ได้หลายทางด้วยกัน ดังนี้
1. ลิงค์ตรง: คัดลอกหรือ copy ลิงค์แบบสอบถาม แล้วนำไปส่งให้เพื่อน ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเข้าไปตอบ ซึ่งคุณอาจจะส่งไปทางอีเมลหรือ MSN ได้ เป็นต้น
2. แบ่งปันทางสังคมออนไลน์: แค่คลิกเดียวคุณก็สามารถนำแบบสอบถามของคุณไปเผยแพร่บน facebook หรือ twitter ของคุณได้
3. สำหรับบล็อก:ใส่โค้ด HTML ในบล็อกของคุณ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามคลิกเข้ามายังแบบสอบถามได้
4. สำหรับเว็บไซต์: โด้ดในลักษณะของ iframe สามารถให้คุณนำแบบสอบถามไปแปะไว้หน้าเว็บไซต์ของคุณได้ ทำให้แบบสอบถามของคุณปรากฎอยู่บนหน้าเว็บเพจของคุณได้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้ามาตอบแบบสอบถามบนหน้าเว็บไซต์ของคุณได้เลย แต่วิธีการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็น webmaster ของเว็บไซต์หรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการออกแบบเว็บไซต์เท่านั้น

ติดต่อทีมงาน