Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > รายงาน & ผลการตอบกลับ > การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตอบแบบสอบถามนั้นนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการทำการสำรวจเลยก็ว่าได้ ทาง Surveycan มีฟังก์ชั่นให้คุณเลือกจัดการกับผลการตอบกลับดังนี้

ติดต่อทีมงาน