Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > การจัดการแบบสอบถาม > เรียงลำดับแบบสอบถาม

เรียงลำดับแบบสอบถาม

คุณสามารถเป็นคนกำหนดวิธีการแสดงผลของรายการแบบสอบถามในหน้า [แบบสอบถาม] ได้ คุณสามารถเลือกจัดลำดับรายการแบบสอบถามโดยใช้ชื่อแบบสอบถาม วันที่สร้าง หรือวันที่เปลี่ยนแปลง


ติดต่อทีมงาน