Surveycan Help: ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ > สร้างแบบสอบถาม > ปรับแต่งรูปแบบของแบบสอบถาม

ปรับแต่งรูปแบบของแบบสอบถาม

คลิกที่ [ปรับแต่งรูปแบบ] เพื่อเข้าสู่โหมดของการปรับแต่งแบบสอบถาม คุณสามารถสร้างรูปแบบให้แบบสอบถามของคุณพิเศษไม่เหมือนใครด้วยการใส่โลโก้และกำหนดสไตล์ขึ้นมาเองได้ที่นี่

    รูปแบบทั่วไป (Default Themes)
    การออกแบบรูปแบบของแบบสอบถามเอง
    การใส่โลโก้ของคุณและภาพพื้นหลัง
    บันทึกเป็นรูปแบบของฉัน
    CSS editor
ติดต่อทีมงาน